Hoe kunnen we helpen?

Automatisch planning als goedgekeurd markeren bij correcte Staff app registratie

Sommige planningen dienen niet extra gecontroleerd en goedgekeurd te worden. Stel een marge in waarbinnen registraties automatisch de status ‘Goedgekeurd’ mogen krijgen en verlicht het goedkeuringsproces.

INSTELLEN

Ga naar Instellingen > Algemene instellingen

Selecteer het tweede tabblad Planning

Selecteer rechtsonderaan ‘Marge automatisch uitgevoerd’ en stel een duurtijd marge in. Wanneer je zoals in het voorbeeld hieronder 15 minuten invult, zullen alle Staff app registraties die maximum 15 minuten afwijken van de geplande tijd , automatisch goedgekeurd worden.

WERKING

Planningen die niet binnen de marge vallen zullen weergegeven worden in de weergave ‘Planningen goed te keuren’ en dienen nog manueel goedgekeurd te worden.

Planningen die wel binnen de marge vallen zullen autoamtisch goedgekeurd worden en komen meteen in de weergave ‘Planningen goedgekeurd. In de opmerking komt dan de tekst “Automatisch op goedgekeurd gezet.

 

Scroll naar boven