Hoe kunnen we helpen?

Check In And Out At Work

Wat is CIAO?

Check In And Out At Work is de online dienst voor het registreren van aanwezigheden op het werk. Vanaf 1 september 2024 is het verplicht om alle schoonmaakactiviteiten te registreren. 

Hoe registreer je aanwezigheden?

In ButtonsforCleaners Flex kan je gebruik maken van de staff app. Als werkgever stel je deze app ter beschikking van je medewerkers. Werknemers moeten zelf hun aanwezigheid registreren door een opdracht te starten en te stoppen.

Er zijn daarnaast ook andere manieren om te registreren en je aanwezigheid te bevestigen bij de RSZ.

Wat zijn de concrete stappen?

In dit artikel gaan we er verder van uit dat je de aanwezigheid wil registreren via de staff app. Indien dit niet het geval is, lees dan verder op de website van de RSZ wat de te volgen stappen zijn om wettelijk in orde te zijn.

  • STAP 1: Aangifte van Werken

Alle werken/contracten moeten aangegeven worden op de site van de RSZ. Nadat de aangifte is afgerond, krijg je een o.a. een aangiftenummer en een einddatum tot wanneer dit aangiftenummer geldig is. 

  • STAP 2: Toevoegen aangiftenummer in ButtonsforCleaners Flex

Per contract kan je een nummer voor ‘Aangifte van Werken’ en de einddatum ‘Aangifte van werken’ toevoegen 

  • STAP 3: Controle rijksregisternummer werknemer

Naast de contract-registratie moet een medewerker ook geïdentificeerd worden. Dit gebeurt op basis van zijn/haar rijksregisternummer. Zorg er dus zeker voor dat in de werknemersfiche dit rijksregisternummer correct is ingevuld.

  • STAP 4: Ga aan de slag met de staff app

Bij het gebruik van de staff app zal de aanwezigheid van je medewerker geregistreerd worden aan de hand van start en stop. Achterliggend wordt het rijksregisternummer en het aangiftenummer meegestuurd naar de RSZ.

Scroll naar boven