Hoe kunnen we helpen?

E-mails voor uitgaande documenten

Vanuit ButtonsforCleaners zul je facturen, offertes, betalingsherinneringen en andere documenten e-mailen naar je klanten. Daarom is het belangrijk dat je instelt vanaf welk
e-mailadres deze documenten verstuurd mogen worden, want anders versturen we alle e-mails gewoon vanaf no-reply@buttonsforcleaners.com

Algemene e-mails zonder bijlage versturen

Als je onder je instellingen naar het beheer van je boekhouding gaat, en daar verder klikt naar instellingen, zie je rechts dat je het afzendadres mag instellen voor standaard e-mails. Als je dit wenst, kun je ook een adres toevoegen dat steeds in kopie zal staan van deze e-mails, aangezien er geen “verzonden items” in je ButtonsforCleaners-omgeving zitten.

Bevestigen aan Amazon dat we dit e-mailadres mogen gebruiken

Om deze e-mails te versturen vanuit jouw omgeving, maken wij gebruik van een dienst van Amazon. Het is daarom heel belangrijk dat je in je inbox gaat zoeken naar de e-mail die je kreeg van Amazon Web Services. Klik op de grote blauwe link om toe te staan dat dit e-mailadres vanaf nu gelinkt is aan ButtonsforCleaners. En dat er dus e-mails verstuurd worden vanuit jouw ButtonsforCleaners-omgeving naar jouw klanten.

Facturen, betalingsherinneringen, … e-mailen

Je kunt vervolgens per type document kiezen vanaf welk e-mailadres deze e-mails verstuurd mogen worden. Facturen kunnen bijvoorbeeld verstuurd worden vanaf de dienst facturatie, terwijl de offertes vertrekken van een e-mailadres van de vertegenwoordiger. Vul dit dus correct in voor elk van de type documenten die je vindt onder jouw boekhouding bij documenten.

Zijn dit andere e-mailadressen dan het adres dat je eerder ingaf? Zorg er dan zeker telkens voor om op de grote blauwe link te klikken, in de e-mail die je op dit specifieke adres ontving van Amazon Web Services. Dit om ook hier toe te staan dat dit e-mailadres vanaf nu gelinkt is aan ButtonsforCleaners. 

Scroll naar boven