Aan een werknemer kan je vanaf nu verlofrechten en werkregimes toekennen. Dit zorgt ervoor dat je in de planning een duidelijker zicht hebt op wie wanneer kan werken, hoeveel uren planning een werknemer voor die dag/die week heeft, zijn alle uren reeds gepland, zijn er overuren,….?

Lees verder in de artikelen omtrent werkregimes en verlofrechten voor meer gedetailleerde informatie.

Een HR middel terugzetten naar een basis werknemer

Open een werknemersfiche en vink ‘HR middel’ UIT. Na het uitvinken verdwijnen alle functies omtrent verlofrechten en werkregimes.