Hoe kunnen we helpen?

Factureren per planning, per opdracht of periodiek factureren met een vast bedrag

Bij sommige klanten zal je iedere maand een vast bedrag willen factureren, bij andere klanten wens je te factureren per opdracht of planning. Afhankelijk van deze keuze, zal je de facturatie op contract niveau of op opdracht niveau moeten instellen. 

De facturatie instellen per maand, kwartaal of jaarlijks

Veel industriële reinigers rekenen een vast maandelijks of jaarlijks forfait aan. Dit wil zeggen dat de klant steeds evenveel betaalt, ook al telt bijvoorbeeld februari minder dagen en dus mogelijks minder reinigingsbeurten. De prijs is vastgelegd op maand- of jaarbasis of per kwartaal (en dus niet per uur of per beurt bepaald.) Is dit ook voor jou het geval, kies dan onder ‘Facturatie’ voor de optie ‘Facturatie met vast periodiek bedrag’, selecteer de periodiciteit en vul de facturatielijnen in die op de factuur mogen verschijnen. 

Welke prijs je instelt, is jouw keuze. Je kan zowel de prijs exclusief BTW als inclusief BTW ingeven. De BTW wordt berekend in de 2 richtingen en volgens het toegepaste BTW-percentage.

 

Facturatie per opdracht instellen

Heb je niet gekozen voor een forfaitair maandbedrag op contract niveau? Dan kun je op niveau van de opdracht de prijs voor de volledige opdracht instellen onder ‘Facturatie’. 

Bij industriële reiniging is vaak een vaste prijs afgesproken voor de volledige opdracht, en dat kan meerdere dagen samen zijn. Als je deze optie kiest, wordt de factuur maar één keer voorgesteld, van zodra de opdracht volledig werd voltooid.

Welke prijs je instelt, is jouw keuze. Je kan zowel de prijs exclusief BTW als inclusief BTW ingeven. De BTW wordt berekend in de 2 richtingen en volgens het toegepaste BTW-percentage.

Facturatie per planning instellen

Heb je niet gekozen voor een forfaitair maandbedrag op contract niveau en keert een opdracht op regelmatige basis terug? Dan kun je hier de prijs per keer dat je de planning uitvoert, instellen onder ‘Facturatie’.

Welke prijs je instelt, is jouw keuze. Je kan zowel de prijs exclusief BTW als inclusief BTW ingeven. De BTW wordt berekend in de 2 richtingen en volgens het toegepaste BTW-percentage.

Wens je te factureren per gewerkt uur, lees dan zeker dit artikel.

Als je een forfait had ingesteld op contractniveau, kun je in deze tab niets aanvullen.

Prestaties apart of samen voorstellen voor facturering

Wanneer je een factuur wil opstellen voor een bepaalde klant, kan dit op 2 verschillende manieren gebeuren.

Standaard worden alle prestaties die klaar staan voor facturering, samen voorgesteld op één factuur voor een locatie. Alle gepresteerde opdrachten komen onder elkaar te staan in een lijst.

Indien je een planning (=lijn op de factuur) apart wenst te factureren, vink je de desbetreffende lijn uit en klik je op ‘factuur opnieuw genereren’. 

De opdracht(en) die werd(en) uitgevinkt en waarvan de factuur opnieuw werd gegenereerd, staan nu op een nieuw factuurvoorstel. De andere opdrachten die nog zijn aangevinkt, blijven op de huidige factuur staan. Zo kan je opdracht gemakkelijk nog apart factureren zonder de gegevens opnieuw te moeten ingeven.

Scroll naar boven