• Klik op OK om de creditnota op te slaan.

Je creditnota komt in het overzicht facturen te staan. De nummering sluit aan op de laatste factuur.