Hoe kunnen we helpen?

Instellingen rond factuur- en vervaldata kiezen

Een factuur heeft niet enkel een factuurdatum, maar ook een vervaldatum. Voor je meeste klanten hanteer je waarschijnlijk eenzelfde vervaltermijn, bijvoorbeeld 30 dagen na factuurdatum. Hier gaan we deze standaard betalingstermijn instellen. Merk op dat je op de individuele klantenfiche uiteraard ook een afwijkende betalingstermijn kunt instellen voor bijvoorbeeld gemeentebesturen of grote klanten.

Je instellingen beheren

Klik rechts boven op het witte figuurtje in de blauwe cirkel. Open vervolgens de instellingen. Kies nu voor beheer van je instellingen.

Betalingstermijn en facturatiedatum kiezen

Ga vervolgens naar de tab facturatie om aan te geven na hoeveel dagen een standaard factuur vervalt. Zie hoofdstuk ‘Betlingstermijn wijzigen voor één bepaalde klant’ hieronder om voor sommige klanten een andere betalingstermijn in te stellen.

Daarna kan je ook kiezen welke facturatiedatum telkens automatisch voorgesteld dient te worden:

– de datum van creatie: dan zal de factuurdatum steeds automatisch gelijk zijn aan de dag van aanmaak van de factuur

– Factuurdatum laatste factuur binnen boekhouding: met deze instelling, zal BFC steeds automatisch de factuurdatum van de laatste factuur invullen. Deze datum kan je dan zelf steeds overschrijven naar eender welke datum tussen de datum van de laatste factuur in BFC en de huidige dag.

Voorbeeld: je laatste factuur heeft als facturatiedatum 1 december. Op 2 januari creëer je een nieuwe factuur, automatisch wordt 1 december ingevuld als facturatiedatum. Je kan deze datum wijzigen naar eender welke datum tusssen 1 december en 2 januari. 

Betalingstermijn wijzigen voor één bepaalde klant

 Indien een bepaalde klant een afwijkende betalingstermijn vereist, kan dit ingesteld worden op het niveau van de klant. Ga naar ‘Klanten’, selecteer de gewenste klant en klik rechts op het icoon ‘bewerken’ om de gegevens van de klant te wijzigen. 

Standaard staat de betalingstermijn op 0, gezien de betalingstermijn reeds op het niveau van de algemene instellingen is ingesteld (in dit voorbeeld dus 30 dagen).

Indien je bv. een betalingstermijn van 15 dagen wenst voor deze klant, vul je 15 in. 

Scroll naar boven