Het algemene idee van de kilometervergoeding:

 • Alle schoonmakers, uitgezonderd schoonmakers met een firmawagen zonder mobiliteitsvergoeding, krijgen een onkostenvergoeding thuis-werk
 • Alle schoonmakers, uitgezonderd schoonmakers met een firmawagen zonder mobiliteitsvergoeding, krijgen een onkostenvergoeding werk-werk
 • Wanneer een schoonmaker zijn uurloon niet doorloopt tijdens de verplaatsingen, heeft hij/zij recht op een tijdsvergoeding werk-werk

Thuis > werk afstand

Een schoonmaker krijgt een vergoeding voor zijn verplaatsing van zijn woonplaats naar het werk.

 • De thuis – werk afstand is:
  • de afstand van thuis naar de eerste werf
  • indien er >= 3 uur verschil is tussen de eindtijd van de vorige planning en de starttijd van de volgende planning, wordt er opnieuw een thuis-werk afstand berekend
 • Indien de afstand < 1km, thuis-werk afstand = 0

Als het personeelslid zich verplaatst met het openbaar vervoer

Achtergrondinfo: De werkgever betaalt 90% van de prijs van het sociaal abonnement van de NMBS. De bijdrage van de werkgever is gebaseerd op het aantal kilometers tussen de woonplaats en de werf.

De bedragen van deze werkgeverstussenkomst kunnen worden beheerd via de tabel patronale tussenkomst. Zie artikel om in te stellen: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/4745926557724-Kilometervergoeding-instellen .

Kort voorbeeld van de tabel patronale tussenkomst

 

Per dag

Per maand

0-1 km

1,32 € 

21,96 €

1-2 km

1,48 €

24,60 €

2-3 km

1,61 €

26,76 €

 

 

In de tabel patronale tussenkomst bestaat zowel een dag- als een maandbijdrage. De dagbijdrage is in principe steeds het verschuldigde bedrag.

Voorbeeld: een werknemer die 2,5 km van zijn eerste werf woont, krijgt een vergoeding van 1,61 € per dag. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan 26,76 € per maand.

 

Als het personeelslid zich met zijn eigen wagen of bromfiets verplaatst

Dit wordt beschouwd als de keuze van de werknemer, en de werknemer wordt op gelijkaardige manier vergoed als iemand die het openbaar vervoer zou nemen. Dus ook volgens de tabel patronale tussenkomst.

In se wordt voor elke gepresteerde dag de dagprijs uitgekeerd, voor het aantal kilometers dat zijn woon-werkverkeer uitmaakt. Opgelet: enkel de kortste weg (enkel, niet heen-en-terug!) wordt gemeten tussen woon- en werkplaats. Ook de maandlimitering is hier van toepassing.

Voorbeeld: een werknemer die 2,5 km van zijn eerste werf woont, heeft per gepresteerde dag recht op 1,61 €. Per maand kan de vergoeding nooit hoger liggen dan 26,76 €.

Als het personeelslid zich met de fiets verplaatst

De werknemer die zich per fiets verplaatst, krijgt de ingestelde onkostenvergoeding thuis-werk per gereden kilometer, en dit heen en terug. Zie artikel om dit in te stellen: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/4745926557724-Kilometervergoeding-instellen 

Werk <> werk afstand

Een schoonmaker krijgt een vergoeding voor zijn verplaatsingskosten en -tijd, indien hij doorheen de dag op meerdere werven aanwezig is

 • De werk-werk afstand is geldig van zodra de tijd tussen 2 planningen < 3 uur is
 • Indien de afstand < 1km, werk-werk onkostenvergoeding = 0
 • De berekening wordt weergegeven op de tweede planning. Dus steeds de vorige > huidige afstand.  

Onkostenvergoeding werk-werk: kan ingesteld worden per type vervoer.

Tijdsvergoeding werk-werk: De manier waarop het personeelslid zich verplaatst, is onbelangrijk voor de toekenning en de berekening van de tijdsvergoeding werk-werk. Per werknemer kan je in de werknemersfiche aangeven, indien de werknemer recht heeft op de tijdsvergoeding werk-werk.

 

Voor de berekening van bovenstaande thuis-werk en de werk-werk afstanden gebruiken we telkens de kortste route.

 

Wat we niet doen

Er zijn 2 uitzonderingen, waar ButtonsforCleaners geen rekening mee houd:

 • Verzamelpunt: er is geen mobiliteitsvergoeding wanneer werknemers verzamelen op een centraal verzamelpunt. BFC heeft enkel kennis van het thuisadres en de werfadressen. 

 • Er is geen ondersteuning voor extra vergoedingen, indien een bedrijf zijn werknemer verplicht om met de eigen wagen te rijden.

Overzicht

Type vervoerthuis-werk onkostenvergoedingwerk-werk onkostenvergoedingwerk-werk tijdsvergoedingwerk-thuis onkostenvergoeding
Eigen wagen/bromfietsvolgens tabel patronale tussenkomstvolgens tabel patronale tussenkomstenkel indien instelling in de werknemersfiche op ja staatgeen vergoeding
Fietsvergoeding per km

opties:

1) vergoeding niet meerekenen

2) tabel patronale tussenkomst

3) vergoeding per km

vergoeding per km
Firmawagenenkel vergoeding indien type firmawagen met mobiliteitsvergoedinggeen vergoedinggeen vergoeding
Openbaar vervoer

opties:

1)vergoeding niet meerekenen

2) volgens tabel patronale tussenkomst

opties:

1)vergoeding niet meerekenen

2) volgens tabel patronale tussenkomst

geen vergoeding
AndereGeen vergoedingGeen vergoedingGeen vergoedingGeen vergoeding