Hoe kunnen we helpen?

Planning opvolgen

Controleer of er voor elke opdracht iets werd ingepland vanuit het overzicht 'opdrachten'.

  • In de kolom 'Percentage gepland/verwacht' kun je via de groene balk in 1 oogopslag zien hoeveel % van de verwachte duur al werd ingepland.

De berekening van het groene balkje bij het overzicht opdrachten gebeurt op basis van zowel duurtijd van alle aangemaakte planningen als duurtijd van alle planningen die nog niet zijn uitgevoerd ten opzichte van de duurtijd voor het verwachte aantal geplande uren.

  • Via de filters kun je gericht de niet of slechts gedeeltelijk ingeplande opdrachten opvolgen.

Vanuit het overzicht 'Planningen goed te keuren' en 'Planningen goedgekeurd' kun je nu filteren op

    • Uitvoeringsstatus
    • Registreren via
Scroll naar boven