Hoe kunnen we helpen?

Planningen goed te keuren: correcties

In dit artikel wordt een overzicht getoond van de verschillende types goedkeuringen en correcties.

Facturatie op opdrachtniveau (beurt/uurprijs)

Wanneer je een planning wenst goed te keuren en je werkt met facturatie op opdrachtniveau (beurt/uurprijs), heb je de keuze uit 3 type correcties.

  • Uitgevoerd – te factureren

De planning zal de status ‘uitgevoerd’ hebben.

De facturatielijnen zoals weergegeven onder facturatie van de planning zullen voorgesteld worden op de factuur. 

TIP: Vooraleer de planning wordt goedgekeurd heb je de mogelijkheid om de bestaande facturatielijn te bewerken, om een extra facturatielijn toe te voegen of om een facturatielijn te verwijderen. 

  • Niet uitgevoerd – niet factureren, geen correcties

De planning zal de status ‘niet uitgevoerd’ hebben.

Er zal geen factuurvoorstel zijn voor deze planning, want er moet niets gefactureerd worden.

  • Niet uitgevoerd – te factureren (incl. extra’s en correcties)

De planning zal de status ‘niet uitgevoerd’ hebben.

De facturatielijnen van de planning, zoals weergegeven onder facturatie zullen voorgesteld worden op de factuur. 

TIP: Vooraleer de planning wordt goedgekeurd heb je de mogelijkheid om de bestaande facturatielijn te bewerken of om een extra facturatielijn toe te voegen of om een facturatielijn te verwijderen. 

Facturatie op contractniveau (vaste periodieke forfaits: maand/kwartaal/jaar)

Wanneer je de planning wenst goed te keuren en je werkt met facturatie op contractniveau (vaste periodieke forfaits: maand/kwartaal/jaar), heb je de keuze uit 5 types correcties

Let wel, enkel de relevante opties zullen getoond worden bij status planningslijn enhet goedkeuringsproces.

  • Uitgevoerd – te factureren

De planning zal de status ‘uitgevoerd’ hebben.

Het vast periodiek forfait zal zoals normaal voorgesteld worden bij op te stellen facturen.

TIP: Indien je extra facturatielijnen op de factuur wenst toe te voegen, ga naar het tabblad facturatie van de planning en zet het veld ‘Correctie/extra kost toevoegen‘ op JA. Hier kan je extra facturatielijnen toevoegen. Dit kan een positief of een negatief bedrag zijn.

  • Niet uitgevoerd – te factureren (incl.extra’s en correcties)

De planning zal de status ‘niet uitgevoerd’ hebben.

Het vast periodiek forfait zal zoals normaal voorgesteld worden. En de extra correcties die je hebt toegevoegd zullen extra op de factuur voorgesteld worden. 

TIP: ga naar het tabblad facturatie van de planning en zet het veld ‘Correctie/extra kost toevoegen’ op JA. Hier kan je de extra facturatielijnen toevoegen. Dit kan een positief of een negatief bedrag zijn.

  • Niet uitgevoerd – niet factureren, wel correctie op periodieke factuur (beurt)

De planning zal de status ‘niet uitgevoerd’ hebben.

De ingestelde beurtcorrectie voor deze planning zal afgetrokken worden van het vast periodiek forfait.

TIP: Vooraleer je deze functie kan gebruiken, dient er op contractniveau een correctiebedrag ingesteld te staan. Dit bedrag zal afgetrokken worden van het forfait. Dit betreft een vaste beurtprijs.

  • Uitgevoerd – Correctie op periodieke factuur (uur)

De planning zal de status ‘uitgevoerd’ hebben.

De ingestelde uurcorrectie voor deze planning zal afgetrokken worden van het vast periodiek forfait volgens het aantal niet-gepresteerde uren tov het aantal geplande uren.

TIP: Vooraleer je deze functie kan gebruiken, dient er op contractniveau een uurcorrectie ingesteld te worden. Zo kent het systeem de uurprijs voor dit contract.

  • Niet uitgevoerd – Correctie op periodieke factuur (uur)

Hetzelfde als hierboven, enkel de status is anders. Hier krijgt de planning de status ‘niet uitgevoerd’.

De ingestelde uurcorrectie voor deze planning zal afgetrokken worden van het vast periodiek forfait volgens het aantal niet gepresteerde uren tov het aantal geplande uren.

TIP: Vooraleer je deze functie kan gebruiken, dient er op contractniveau een uurcorrectie ingesteld te worden. Zodanig kent het systeem de uurprijs voor dit contract.

Scroll naar boven