Hoe kunnen we helpen?

Prestatieoverzicht

Het prestatieoverzicht geeft in één oogopslag weer voor welke werknemers je nog uren dient in te plannen, welke werknemers te veel uren ingepland hebben, een overzicht van alle uren afwezigheid en een weergave van de gewerkte en geplande uren. 

In het prestatieoverzicht kan je voor een bepaalde periode een weergave zien per werknemer met:

– Het aantal uren werkregime voor die periode (bovenaan kan je filteren op de periode dat je wenst te raadplegen)

– Aantal reeds geplande uren in het planbord voor die periode

– Duur gewerkt dagregistratie voor die periode (wordt enkel ingevuld na het registreren van de dag in de Staff app)

– Duur gewerkt planning: aantal uren gewerkte planning voor die periode (indien de periode in het verleden valt en de planningen reeds gemarkeerd zijn als goedgekeurd)

– Afwezigheid: aantal uren afwezigheid gedurende die periode

– Saldo gewerkte uren: het aantal uren dat een werknemer gedurende die periode dient te werken volgens het werkregime, min de gewerkte uren en eventuele afwezigheden gedurende die periode. (indien de periode in het verleden valt en de planningen reeds gemarkeerd zijn als goedgekeurd)

+ Wanneer er een + voor het getal staat en de uren in het groen worden weergegeven, zijn er reeds te veel uren gewerkt voor die periode volgens het werkregime.

+ Wanneer er een – voor het getal staat en de uren in het rood worden weergegeven, dienen er nog uren gewerkt te worden.

– Saldo geplande uren: het aantal uren die nog ingepland moet worden.

+ Wanneer er een + voor het getal staat en de uren in het groen worden weergegeven, zijn er reeds te veel uren ingepland voor die periode volgens het werkregime.

+ Wanneer er een – voor het getal staat en de uren in het rood worden weergegeven, kunnen er nog uren ingepland worden voor die periode volgens het werkregime.

Scroll naar boven