Hoe kunnen we helpen?

Registreren met meerdere werknemers op 1 planning in de Staff app

Aan sommige planningen worden meerdere werknemers gekoppeld. Indien het soms voorkomt dat werknemers op een ander moment starten en/of stoppen met het uitvoeren van de planning, is het mogelijk om in te stellen dat beide werknemers de planning mogen registreren. 

 

Hoe instellen om met meerdere werknemers gelijktijdig te kunnen registreren

Ga naar Instellingen > Mobiele apps > open het tabblad Instellingen per contractcategorie

Open de categorie waarvoor het mogelijk moet zijn om met meerdere werknemers op 1 planning te kunnen registreren. Zet het veld ‘Meerdere werknemers kunnen tijd registreren op JA. 

Hoe werkt deze instelling i.v.m. het standaard gedrag van de Staff app

Standaard gedrag Staff app

Gedrag Staff app met instelling meerdere werknemers kunnen tijd registreren

wanneer 1 medewerker de planning start en stopt, dan wordt de geregistreerde tijd opgeslagen op alle medewerkers voor deze planning

wanneer 1 medewerker de planning start en stopt, enkel de geregistreerde tijd opgeslagen van de huidige medewerker

wanneer 1 medewerker een planning start en stopt, dan kan er geen andere medewerker deze planning nog starten en stoppen

elke medewerker kan altijd zijn eigen registratie starten en stoppen

de registratie die als eerste de server bereikt “wint”, alle latere registraties worden genegeerd

elke registratie wordt apart opgeslagen voor het middel dat de registratie invult. Voor feedback-items gelden er speciale regels (zie onderin)

slechts de medewerker die de planning start en stopt mag de feedback items invullen.

bij het starten en stoppen van een taak met meedere medewekers, wordt aan de medewerker gevraagd of deze de feedback items dient in te vullen. Want beide werknemers kunnen de planning registreren, maar slechts 1 werknemer mag de feedback items invullen.

Als meerdere medewerkers feedback items invullen (door misverstand onderling), dan winnen de feedback items die als eerste de server bereiken. De registraties worden altijd afzonderlijk opgeslagen.

 

 

Scroll naar boven