Hoe kunnen we helpen?

Update 06/07/2022

NIEUW

Betalingsherinneringen

Vanaf nu zullen de facturen mee verstuurd worden met de betalingsherinneringen. Zodanig je niet telkens, na vraag van de klant, de facturen opnieuw hoeft te versturen. 

 Nieuwe weergaves betalingsherinneringen:

 • Overzicht per klant: vanaf dit overzicht is het meest eenvoudig om je betalingsherinneringen te versturen. 
 • Overzicht per factuur: mooi overzicht van alle vervallen facturen
 • Historiek betalingsherinneringen: overzicht van alle eerder verzonden betalingsherinneringen

Nieuwe filters:

Drempel:

 • Drempel volgende herinnering niet overschreden: nog niet nodig om de volgende herinnering te versturen. Zet deze filter uit bij het versturen van de betalingsherinneringen.
 • Drempel volgende herinnering overschreden: de volgende herinnering mag verstuurd worden, want het aantal dagen vanaf de vorige herinnering werd overschreden. Vink dus zeker deze filter aan bij het versturen van de betalingsherinneringen.
 • Laatste herinnering verstuurd: de laatste betalingsherinnering werd verstuurd, maar het saldo staat nog open.

Taal: afhankelijk van de verschillende geconfigureerde talen in de omgeving

 

Nieuwe kolommen weergave per klant

 • Klantnummer
 • Maximum aantal dagen vervallen: het aantal dagen vervallen van de oudste vervallen factuur voor die klant
 • Type vorige herinnering
 • Termijn tot de volgende herinnering
 • Boekhouding

Kolommen in de nieuwe weergave per factuur

 • Factuurnummer
 • Klantnummer
 • Klant
 • Totaal inclusief BTW
 • Saldo
 • Vervaldatum
 • Dagen vervallen
 • Laatste herinnering datum
 • Type vorige herinnering
 • Type volgende herinnering
 • Termijn tot de volgende herinnering
 • Boekhouding

Kolommen in de nieuwe weergave Historiek betalingsherinneringen:

 • Klant
 • Klantnummer
 • Verzonden op
 • Totaal vervallen
 • Totaal niet vervallen
 • Type herinnering
 • Verzonden
 • Laatst gemaild op
 • Laatst gedownload op
 • Laatste foutmelding

Mogelijk om de lijst te exporteren naar excel

 

Instellingen betalingsherinneringen

De huidige instellingen zullen automatisch geconverteerd worden conform de nieuwe berekeningsmethode. Voorbeeld:

Nieuwe berekening volgende betalingsherinnering

De berekening voor het klaarzetten van de eerste herinnering wijzigt niet.

De berekening voor het klaarzetten van de tweede en derde herinnering wijzigt wel.

 • Vandaag staat de tweede herinnering reeds klaar na X dagen na het vervallen van de factuur, ongeacht indien de eerste betalingsherinnering reeds werd verstuurd of niet.

 • Na de release wordt het aantal dagen vanaf de vorige verstuurde herinnering geteld.

Hierdoor zal het overzichtelijker zijn welke herinnering er effectief gestuurd moet worden naar de klant en kan er niet per ongeluk een herinnering worden overgeslagen.

 

Nieuwe weergave historiek kilometerberekening

Het berekenen van de kilometers en de bijhorende vergoeding kan even duren. Vandaar het vanaf nu mogelijk is om verder te werken, terwijl de kilometerberekening loopt. Eens de kilometerberekening klaar is, krijg je een groene melding onderaan, waar je het bestand kan downloaden. 

In de weergave historiek kilometerberekening kan je alle gevraagde kilometerberekeningen zien en downloaden. Klik hier voor alle details.

 

VERBETERINGEN

Algemeen

 • De afwezigheidsaanvragen worden vanaf nu chronologisch gesorteerd.
 • De importstructuur kan nu beter omgaan met de import van klanten voor verschillende boekhoudingen.
 • Weergave van ID van producten 
 • Niet meer mogelijk om een corrupt werkschema aan te maken
 • Foutieve kolommen worden niet meer weergegeven in de weergave van producten
 • Foutieve kolommen worden niet meer weergegeven in de weergave boekhoudingen
 • De overbodige filters werknemers en voertuigen werd verwijderd uit de weergave historiek kilometerberekening

Planning

 • Technische update van het planbord
 • De werknemerscategorie wordt niet meer gereset na het opnieuw inloggen in Flex

Facturatie

 • Optimaliseren performantie voor de creatie van PDF facturen

Prestatieoverzicht

WEERGAVE PLUS en MINRUREN omgewisseld:

 • alle uren die minder gewerkt zijn tov contract = negatief tonen (rood)
 • alle uren die meer gewerkt zijn tov contract= positief tonen (groen)

Nieuwe kolom: ID werknemer toegevoegd

Export boekhoudpakket

Export Venice: voor creditnota’s: BTW verschuldigd en BTW aftrekbaar omgewisseld

Scroll naar boven