Hoe kunnen we helpen?

Update 09/08/2023

NIEUW

 

Planning

 
 • Het was reeds mogelijk om naar alle klanten een planningsemail of sms te versturen vanuit Planning in lijst. Vanaf nu is het ook mogelijk om deze email automatisch te laten versturen x dagen op voorhand. Per contract kan je aangeven indien je voor de planningen in dit contract een automatische email wenst te versturen. En hoeveel dagen op voorhand de klant deze email dient te ontvangen.
 
 •  Sinds de vorige release kan je vanuit het planbord vervanging zoeken. Dezelfde functionaliteit werd nu toegevoegd voor planningen die nog in de wachtrij staan. Druk op de 3 blauwe bollen van de planning, selecteer ‘Zoek werknemer’ en kies de gewenste zoekfunctionaliteiten.

Facturatie

 
 • Keuze om het te factureren bedrag inclusief of exclusief BTW in te geven.
 • Om het te factureren bedrag inclusief BTW te kunnen invullen, hebben we additioneel de BTW berekening moeten aanpassen tot op 6 decimalen.
 • Extra correctie toegevoegd: “Niet uitgevoerd-Correctie op periodieke factuur (uur)“. Op deze manier kan je een automatisch de niet uitgevoerde uren aftrekken van de voorgestelde factuur en staat de planning op status ‘niet uitgevoerd’.
 • Enkel de relevante opties zullen nog getoond worden bij Status planningslijn en het goedkeuringsproces

 • Stel een % in om aan te rekenen wanneer een beurt niet uitgevoerd wordt bij een periodiek forfait.
 • Vanaf nu is het mogelijk om een aparte template voor creditnota’s op te laden.
 • Extra instelling om aparte facturen per contract te kunnen opmaken. In een contract kan je nu aanvinken ‘Aparte factuur voor contract’. Van zodra dit vinkje aanstaat , zal voor dat contract een apart factuurvoorstel bij ‘Op te stellen facturen’ klaarstaan.
 

Algemeen

 •  Vanaf nu is het mogelijk om een klantencategorie ‘Inactief’ toe te voegen. Alle klanten die in deze klantencategorie zitten, zullen niet meer weergegeven worden wanneer je bv. een snelle opdracht toevoegt in het planbord, in planning in lijst, in de Staff app,… Deze klanten (indien deze klantencategorie werd aangevinkt) zullen in het rood weergegeven worden in het overzicht van alle klanten.
 • Nieuwe rechten & machtigingen voor gebruikers om Excel exports te mogen uitvoeren.
  • Excel export planning: gebruiker heeft het recht om een Excel export vanuit Planningweergaves te trekken
  • Excel export facturen: gebruiker heeft het recht om een Excel export van de factuurweergaves te trekken
  • Excel export algemeen: gebruiker heeft het recht om een Excel export te trekken van alle andere weergaves
 •  In de meeste tabbladen is er vanaf nu een extra tabblad Historiek beschikbaar. In dit tabblad kan je raadplegen wie, wat, wanneer heeft gewijzigd.

 

Staff app

 • Vanaf nu is er een Pauze knop bij Dagregistraties.
 • Bij de instelling “Meerdere werknemers moeten tijd registreren”, dienen alle ingeplande werknemers hun tijd te registreren. Indien 1 werknemer niet registreert, komt de staff app registratie niet door. Echter wanneer er 1 ingeplande werknemer geen Staff app login heeft, zullen we vanaf nu niet meer wachten op de registratie van deze werknemer zonder Staff app login.
 • Vanaf nu is het eenvoudiger om het correcte product via de Staff app toe te voegen. Naast de bestaande indeling van productcategorieën, kan je vanaf nu ook filteren op labels en zoeken op product.

Synchronisatie met CRM Teamleader

 •  Om te verifiëren indien een nieuwe klant wordt aangemaakt of de deal in een bestaande klant aangemaakt mag worden, zal de volgende logica doorlopen worden.
  1. Check BTW-nummer
  2. Check ondernemingsnummer (werd voorheen niet geverifieerd)
  3. Check naam+adres

VERBETERINGEN

 

Planning

 • Werking waarschuwingen terugkerende afspraken in het planbord gewijzigd. Van zodra je meer dan 1 planning -komende van een terugkerende afspraak- verplaatst, zal je alle meldingen in een apart venster kunnen behandelen. Zodanig stapelen de oranje meldingen zich niet meer op en weet je welke terugkerende afspraak je aan het wijzigen bent.
 • In de weergave “Planning in lijst” werden nieuwe kolommen toegevoegd met betrekking tot de duurtijd van de planning.
  • Verwachte duur/werknemer: de verwachte duur dat je per werknemer invult in de opdracht
  • Verwachte duur totaal: de totale verwachte duur planning voor alle hoofdmiddelen samen
 •  In de planningsweergave “Weekkalender” zijn de lijnen tussen de verschillende werknemers dikker.
 • Bij het zoeken naar vervanging wordt de geplande tijd nu duidelijker in het blauw weergegeven.
 • Planningen automatisch laten goedkeuren door een marge in te stellen. Vanaf nu zal er gekeken worden naar het effectief aantal geplande middelen op de planning en niet meer naar het aantal verwachte middelen in de opdracht om de gewerkte duur te berekenen.
 

Facturatie

 • Het totaal gefactureerd dat weergegeven wordt in het dashboard is nu de som van alle facturen en creditnota’s met een factuurdatum die overeenstemt met de opgevraagde maand. Voorheen werden de creditnota’s niet afgetrokken van dit bedrag.
 • Na het versturen van een proforma naar een klant, krijgt deze proforma de status verstuurd. Na het omzetten van de proforma naar factuur, zal vanaf nu de verzendstatus opnieuw gereset worden. Pas na het versturen van de factuur, zal deze opnieuw de status ‘verstuurd krijgen.
 • Het afpunten van de facturen via de CODA-bestanden werd versoepeld. Wanneer een klant de getallen van de gestructureerde melding ingeeft als vrije mededeling, zal dit nu ook afgepunt worden.
 • Bij gebruik van Contract-Specifieke prijslijsten krijg je geen overbodige error meer omdat de factuurlijn op contractniveau niet werd ingevuld.

Algemeen

 • Verplicht in te vullen velden zijn beter zichtbaar. Na alle verplicht in te vullen velden staat nu een *
 • De overbodige kolom ‘Categorie’ bij de lijst van gebruikers werd verwijderd.
 • De volgorde van de Rechten en machtigingen bij een gebruikersrol werden gewijzigd. Deze staan nu per topic gesorteerd.
 • De excel export voor de kilometerberekening wordt vanaf nu steeds in de taal weergegeven zoals ingesteld.
 • De knop ‘Betalingen importeren’ staat nu in het blauw. Wat meer overeenstemt met de reeds bestaande UI.

API

 •  De CountryISO bij de paged GET restapi/Customer wordt meegegeven.
Export boekhoudpakket
 • Accowin: 2 nieuwe instellingen: naam verkoopdagboek facturen en naam verkoopdagboek creditnota’s 
 • Wings: de term Pathname werd vervangen door Rootpath in het export bestand
Scroll naar boven