Hoe kunnen we helpen?

Update 11/10/2023

NIEUW

 

Planning

 
 • Vanaf heden kan je een adres specifieren in Flex via een ‘locatie picker’. Wanneer je in de Staff app werkt met de functie ‘Geolocatie controle’, is het belangrijk dat Flex het correcte adres van de locatie kent. Bij de ingave van sommige adressen komt dit niet altijd overeen met de locatie waar gewerkt wordt. Via deze nieuwe locatie picker kan je zelf het rode pijltje slepen naar het gewenste gebouw waar er effectief gewerkt moet worden.

Facturatie

 
 • Mogelijkheid om in Flex een korting op de factuur toe te kennen. Op een factuurlijn werd een extra kolom ‘Korting %‘ toegevoegd. Geef in deze kolom het % in en Flex berekent het totaal.
korting
 • Nieuwe kolom in de weergave ‘Op te stellen facturen’. De kolom ‘Facturatie periode‘ werd toegevoegd voor klanten die de facturatiemethode ‘vast periodiek forfait’ gebruiken. Een vast periodiek forfait wordt telkens voorgesteld van zodra de maand gestart wordt. Om duidelijker te zien voor welke periode het factuurvoorstel klaarstaat, maak je deze nieuwe kolom zichtbaar.
 • Nieuwe kolommen in de weergave ‘Facturen’ :
  • Laatste betaling op: in deze kolom zal je steeds de datum van de laatste betaling zien voor de factuur
  • Laatste betaling via: in deze kolom staat het type van de laatste betaling voor de desbetreffende factuur 
 • Naast de Mollie betaallink kan je nu ook een QR code toevoegen op de factuur. Deze QR code zal langer geldig blijven dan de betaallink. Deze methode dien je eerst te activeren in je eigen Mollie account onder ‘Profiles’.

Algemeen

 •  Nieuwe instelling in een werknemersfiche. Vanaf nu is er een nieuw veld ‘Type‘ in een werknemersfiche. Je kan kiezen tussen:
  • Werknemer: Voor iedereen die geen onderaannemer is of via een uitzendbureau tewerkgesteld is.
  • Onderaannemer: wanneer de werknemer een onderaannnemer is en dubbel gepland mag worden. Daarbovenop kan je op deze manier toegang verlenen tot het onderaannemersportaal.
  • Uitzendbureau: kies deze instelling voor interims waarvoor het interimkantoor toegang moet hebben tot het interimportaal.
 • Van zodra je een offerte of contract afdrukt, zal de originele kopie bewaard worden in Flex. Het originele document (offerte/contract) zal je nu altijd terugvinden in het tabblad ‘Bijlagen’ van een offerte/contract.
 • Vanaf nu kan een eigen handtekening of logo toegevoegd worden bij de te versturen emails. Wanneer je gaat naar Instellingen > Boekhouding > documenten, kan je bij elk type document nu zelf een logo of handtekening toevoegen

API

Er werden 4 nieuwe API calls voor bijlages toegevoegd in de API:

  • GET/restapi/Attachment
  • POST/restapi/Attachment
  • PUT/restapi/Attachment
  • DELETE/restapi/Attachment{id}

VERBETERINGEN

 

Planning

 • Duidelijkere vermelding dat de startdatum van een terugkerende afspraak niet voor de huidige datum kan liggen.
 • Na het opslaan van een ronde in een opdracht, zal de naam van de ronde nu steeds zichtbaar blijven in de opdracht.
 • In het planbord zullen de geselecteerde middelen onthouden worden, ook al wijzig je tussen voertuigen en werknemers.
 

Facturatie

 • Het totaal gefactureerd op het dashboard houdt vanaf nu rekening met de creditnota’s. Zowel bij het bedrag inclusief als exclusief BTW. 
 • Van zodra er meer dan 1 boekhouding actief is, zullen de bedragen op het dashboard opgesplitst worden per boekhouding.
 • De status van een goedgekeurde planning kan je terugdraaien totdat de factuur wordt opgemaakt.
 • Een aangepast basis sjabloon voor creditnota’s is vanaf nu ook beschikbaar.
 • Het toevoegen van meerdere producten in 1 keer op de factuur zal vlot werken en niet meer foutmeldingen zorgen. 
 • Het updaten van de bedragen, zal meteen de totalen updaten. Voorheen kwam het soms voor dat je eerst op OK moest drukken.
 • Contract-specifieke prijzen kunnen nu ook toegevoegd worden inclusief BTW, net zoals op andere plaatsten in de software. 
 • De totalen onderaan de factuur werden gelijkgezet op beide lijnen.

Algemeen

 • Wanneer je zoekt op een telefoonnummer zal het systeem vanaf  nu de leestekens (.,/) negeren en enkel naar de nummers kijken. Zo wordt het gemakkelijker om een telefoonnummer op te zoeken.
 • Het uur hoeft niet meer ingevuld te worden bij de import excel van werknemers, enkel de datum volstaat.
 • In de export van producten naar excel kan je nu ook de kolommen eenheid en omschrijving in de andere talen exporteren.

 Onderaannemersportaal

 • Vanaf nu kan de onderaannemer ook de opmerkingen zien die hij zelf heeft toegevoegd in het onderaannemersportaal.
 • Bijlages die een onderaannemer toegevoegd heeft via het portaal, zullen beter zichtbaar zijn in Flex. Deze kan je terugvinden in de bijlages van de planning zelf.

Staff app

 • Wanneer extra producten toegevoegd worden via de Staff app zullen de filters niet meer gewist worden.
 • Bij het toevoegen van producten zal je enkel de producten van de desbetreffende boekhouding kunnen kiezen.
 • Het wijzigen van de prijs van een product in de Staff app is nu eenvoudiger. Je hoeft nu niet meer getal per getal te wissen, vooraleer je de aangepaste prijs kan ingeven.
 • Bij het toevoegen van producten via de Staff app, zullen de contract-specifieke prijzen vanaf nu ook selecteerbaar zijn. 
 • De Staff app is aangepast naar de nieuwste vereisten van Google Play.
 • Geospoofing werd onmogelijk gemaakt.
 • Het aanpassen van de tijdsregistratie via de Staff app geeft nu geen errors meer. De gewijzigde tijd zal doorkomen.

Export boekhoudpakket:

 • Adsolut: wanneer meer dan 1 emailadres is ingevuld in de klantfiche, zal slechts 1 emailadres doorgestuurd worden naar Adsolut om een error in Adsolut te vermijden. Gezien Adsolut slechts 1 emailadres kan importeren. 
 • Exact Online: De GLA Account code voor een transactielijn in de export naar Exact is vanaf nu instelbaar. Vroeger was dit standaard steeds 400. 
 
Scroll naar boven