Hoe kunnen we helpen?

Update 16/03/2022

NIEUW

Planning

 • Vanaf nu is het mogelijk om naast de loctienaam, de klantnaam, ook de gemeente zichtbaar te maken in het planbord.
 • Weergave opdrachten: nieuwe kolom uitvoeringsadres werd toegevoegd.
 • Validatie op BTW-nummer bij het toevoegen van een nieuwe klant. Vanaf nu zal je een waarschuwing krijgen, wanneer er reeds een klant bestaat met hetzelfde BTW nummer.
 • Mogelijkheid om collectief verlof ongedaan te maken.
 • Weergave Terugkerende afspraken: Vanaf nu ook mogelijk om niet alleen middelen om te wisselen, maar ook om middelen te wissen, of toe te voegen.
 • Weergave planning in lijst: nieuwe kolommen werden toegevoegd:
  • Mail status
  • Laatste mail klant
  • Sms status
  • Laatste sms klant
  • Leveringsbon mail status
  • Laatste mail leveringsbon
 • Wanneer er geen afzenderadres voor de verschillende documenttypes werd ingevuld, zal je vanaf nu als afzenderadres, de gebruikersnaam van de gebruiker hebben. 
 • In elke planning, opdracht, contract en klantfiche zal je nu telkens zien wie, wanneer de fiche heeft aangemaakt en laatst gewijzigd heeft.
 • Bij het aanmaken van nieuwe klanten, contracten en locaties wens je dit vaak vlug te doen en kies je vaak voor dezelfde categorie. Vandaar is het vanaf nu mogelijk om een categorie als standaard in te stellen via Instellingen > Keuzelijsten voor de klant-, contract- en locatiecategorie.
 • Bij het verplaatsen van een planning in het planbord, krijg je de mogelijkheid om de ganse terugkerende afspraak aan te passen. Vanaf nu behoren wijzigingen van middel hier ook bij.

Staff app

 • Nieuwe layout mogelijkheid van de Staff app beschikbaar: bij gebruik van deze gedetailleerde layout, zal meer informatie op het beginscherm zichtbaar zijn.
 • Nieuw locatiecontrolemechanisme: Controle via Site tag, ZONDER fallback op GPS mogelijk.
 • Nieuw veld in een locatiefiche om meerdere contactpersonen zichtbaar te maken in de Staff app.

API

 • GET Invoicelines: Onderstaande info werd toegevoegd:

  • Contract Id
  • Planning Id
  • LocationId
  • TargetLocationId,

  • Date (date of line)

  • EndDate (in case of grouping end date of grouped period)

VERBETERINGEN

Algemeen

 • Rechten & machtigingen: een gebruiker die toegang heeft tot de facturatie, maar geen toegang tot de keuzelijsten, zal nu geen error meer krijgen bij het wijzigen van facturatie items.
 • Rechten & machtigingen: een gebruiker die enkel de planning mag bekijken, zal nu geen planning meer kunnen aanmaken. 
 • Emailen vanuit de weergave Klanten is nu gebruiksvriendelijker. Net zoals in de andere weergaves, zal je verder kunnen met emailen, wanneer sommige klanten geen emailadres hebben. Deze zullen dan genegeerd worden.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om een verlof in te geven met een einddatum voor de startdatum.

Planning

 • De kolom ‘aantal geplande middelen’ in de weergaves Planningen goed te keuren/goedgekeurd, zal nu telkens het resultaat geven van de effectief ingeplande middelen. En niet meer het aantal verwachte ingeplande middelen.
 • Het budget, zichtbaar in de planning, zal nog steeds mee gerekend worden na goedkeuring van de planning.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe klant, via snelle opdracht aanmaken, zal de naam van de velden ‘emailadres’ en ‘emailadres voor facturatie en betalingsherinneringen’ opnieuw zichtbaar zijn.
 • Technisch achterliggende verbeteringen voor het aanmaken van planningen en de performantie van het systeem.
 • Technische optimalisatie voor het verplaatsen van terugkerende afspraken in groep.

Facturatie 

 • Bij het opmaken van een offerte, is er geen limiet meer van 250 karakters per factuurlijn. Er kan nu meer tekst ingegeven worden per factuurlijn.

Prestaties

 • Prestatie overzicht: de kolom ‘Saldo gewerkte uren’ zal voortaan berekend worden tov de prestaties op planning niveau (en zal niet meer kijken naar de dagregistratie).
 • Prestatie overzicht: de kolom ‘Saldo gewerkte uren (dagprestaties)’ zal voortaan bereknd worden tov de dagprestaties
 • Prestatie overzicht: wanneer de duur gewerkt en/of de duur planning gelijk is aan 0 EN het saldo komt ook neer op 0 . Dan wordt nu niets weergegeven ipv 0.

Staff app 

 • Bij het aanmaken van een nieuwe staff app gebruiker, zal er geen error meer verschijnen, indien de gebruikersnaam ooit al eens werd gebruikt.
 • Bij het aanmaken van extra taken via de Staff app zullen oude contracten niet meer zichtbaar zijn.
 • Meer feedback zal achterliggend weggeschreven worden.
 • Layout verbeteringen
 • Na een dagregistratie over middernacht, zal de dagregistratie in 2 blokken worden opgesplitst.
 •  

CRM koppeling

 • Wanneer tekstopmaak gebruikt wordt in het informatieveld in Teamleader, was het onmogelijk om de klantfiche in BFC opnieuw op te slaan.  Dit probleem werd verholpen.

Export Boekhoudpakket

 • Export Adsolut: Indien het BTW nummer niet werd ingevuld, maar het ondernemingsnummer wel, zal nu ook H doorgegeven worden. Maw indien het BTW nummer en het ondernemingsnummer leeg zijn: P , zoniet H.
 • Export Adsolut: de periode wordt nu steeds weergegeven volgens de start van het fiscaal jaar en niet meer volgens de start van het kalenderjaar.
 • Export Accowin: de gestructureerde mededeling wordt vanaf nu ook meegegeven in het bestand.
 • Export Afas: aangepast adres wordt correct doorgegeven in Afas
 • Export Afas: aanpassing BTW regimes 0% medecontractant, komt nu overeen met code 2
 • Export Venice: mogelijkheid om parameter CLI bestand te wijzigen door instelling in UI
Scroll naar boven