VERBETERINGEN

Planning

 • Achterliggende technische verbeteringen om de performantie van het planbord te verhogen.
 • Aanpassen kalenderweergaves van planningen in rondes.
 • Het versturen van SMS’en naar mobiele nummers, startend met 0456 werd mogelijk gemaakt
 • De tijdsduur om een nieuwe klant aan te maken werd ingekort door achterliggende technische verbeteringen toe te passen.
 • Grijze achtergrond bij afwezigheden in het planbord, werd donkerder gemaakt. Om te zichtbaarheid van afwezigheden duidelijker weer te geven. 
 • Verdere technische wijzigingen voor het implementeren van standaard middelen en HR middelen.
 • Experteren naar excel vanuit de weergave prestaties, geeft nu dezelfde resultaten, zoals te zien in de weergave “Prestaties”.

Facturatie

 • Bij het 6% BTW percentage, de verplichte tekst op factuur kunnen toevoegen.
 • Type afspraak en het terugkeerpatroon worden nu ook correct vertaald op de afdruk van de offerte/contract.

Staff app

 • Tijdens het downloaden van bijlages in de Staff app, wordt een spinner weergegeven. Zodanig je weet dat de bijlage aan het downloaden is, indien het iets langer duurt dan voorzien. Enkel wanneer het ophalen van een document niet lukt, zal de oude melding ‘document ophalen is mislukt’ nog weergegeven worden.
 • Verlofaanvragen via de Staff app zijn gebruiksvriendelijker gemaakt

API

 • Opvragen van planningen van werknemers, die onderaannemers zijn, verloopt nu ook correct via de API.