NIEUW

Kilometerberekening en vergoeding

Voor schoonmakers die vallen onder PC 121 dienen bepaalde regels voor de sociale wetgeving gevolgd te worden, waaronder het vergoeden van het woon-werkverkeer en het werk-werkverkeer. Om deze vergoeding vlotter te laten verlopen binnen jullie organisatie, kunnen we vanaf de kilometers woon-werkverkeer en het aantal kilometers werk-werkverkeer berekenen. Daarbovenop kunnen we de vergoedingen ook laten berekenen. Lees hier verder voor meer informatie omtrent kilometerberekening.

Planning

 • Mogelijk om vanaf nu standaard categorieën en BTW % automatisch in te laten vullen bij het aanmaken van een nieuwe klant, contract en locatie. 
  • Om een default klantencategorie in te vullen in de klantfiche: Ga naar Instellingen > Keuzelijsten > Categorieën voor klanten en vink de categorie aan, die als standaard gebruikt mag worden
  • Om een default BTW percentage in te vullen in de klantfiche: Ga naar Instellingen > Keuzelijsten > BTW categorieën voor klanten en vink de categorie aan, die als standaard gebruikt mag worden
  • Om een default contractcategorie in te vullen in een contract: Ga naar Instellingen > Keuzelijsten > Categorieën voor contracten en vink de categorie aan, die als standaard gebruikt mag worden
  • Om een default locatiecategorie in te vullen in de locatiefiche: Ga naar Instellingen > Keuzelijsten > Categorieën voor locaties en vink de categorie aan, die als standaard gebruikt mag worden

Staff app

 

VERBETERINGEN

Planning

 • Vertalingen in het scherm snelle opdracht werden aangepast
 • Onmogelijk om een actieve contractcategorie te verwijderen
 • Onmogelijk om een actieve rol te verwijderen
 • Onterechte foutmelding na wijziging status offerte naar contract, zal niet meer onterecht worden weergegeven

Facturatie

 • Filter fiscaal jaar wordt nu bij alle klanten mooi weergegeven per jaar
 • Na het heropenen van een betalingsherinnering in de klantfiche, zal de datum op de PDF niet meer wijzigen. De originele datum van aanmaak blijft staan.
 • Mogelijk om de BTW categorie voor export aan te passen

Staff app

 • Foto’s worden vanaf nu 1 per 1 in de achtergrond verstuurd.
 • Foutmelding na het aanvragen van verlof waarvoor geen saldo werd ingesteld

API

 • Mogelijk om terugkerende opdrachten met maandelijkse patronen via de API aan te maken

Export Boekhoudpakket

 • UBL export: in de tekst “<cbc:ID schemeID=”UN/ECE 5305”>B</cbc:ID>” zal de code B niet meer weergegeven worden , maar de correcte code AE
 • Afas: huisnummer zal in het correcte veld worden weergegeven. Enkel het eerste emailadres zal doorgestuurd worden.
 • Adsolut: de ‘omschrijving’, zal niet meer meegegeven worden als ‘Imported’