Hoe kunnen we helpen?

Update 21/06/2023

NIEUW

 

Planning

 • Vlotter planningen goedkeuren wanneer gewerkt wordt met de Staff app! Vanaf nu is het mogelijk om in Flex een goedkeuringsmarge in te stellen. Indien de Staff app registratie binnen de marge valt, zal de planning automatisch goedgekeurd worden. 
 • Nieuwe weergave “Overzicht planningen met conflicten” beschikbaar om alle planningen in conflict (rode/oranje status) te raadplegen.

In de weergave kan je uitgebreid filteren per type conflict. Je kan bijvoorbeeld filteren op alle planningen waar een competentie ontbreekt of alle planningen die buiten de openingstijden vallen, etc… Zo wordt het eenvoudiger om conflicten op te lossen.

 • Weet je niet meteen welke werknemer het meest geschikt is voor een bestaande of nieuwe terugkerende afspraak? Gebruik dan de nieuwe functie ‘Zoek werknemer‘ in een terugkerende afspraak. Klik onder toegewezen werknemers op de blauwe knop ‘Meer’ > selecteer Zoek werknemers > vul de gewenste parameters in en vind de geschikte werknemer.

Nieuwe functies in het planbord

 
 • Nieuwe zoekfunctie in het planbord. Je kan zoeken op een klantnaam of locatienaam of op een adres die zichtbaar is in het planbord. 

 • Nieuwe knop om naar vandaag te gaan in het planbord. Druk op het kruisje onderaan de datumselector.
 • Extra filter ‘Type opdracht’ in de wachtrij van het planbord. 
 • In de lijst van de te selecteren werknemers, is er een extra zoekfunctie ingebouwd. Zo vind je vlotter de gewenste werknemer.
 • Wijzig vanaf nu in groep alle planningen van één werknemer naar een andere werknemer vanuit het planbord. Net zoals de knop ‘Verplaats’, zal deze functie alle planningen wijzigen die zichtbaar zijn de weergave. In de dagkalender/dagplanning, zullen alle planningen van die dag verplaatst worden. In de weekkalender, alle planningen van die week.

 • Soms komt het voor dat een planning een rode of oranje status heeft, maar je geen verdere acties dient te ondernemen en je deze planning zo mag laten staan. Klik op de planning en selecteer de nieuwe knop ‘ Negeer conflict‘. Vul indien nodig een opermeking en reden in en de planning zal groen worden en een groen duimpje verschijnt in de rechter bovenhoek.

             

Facturatie

 
 • Een stap minder in het facturatieproces! Het opmaken zowel als het mailen van de factuur kan vanaf nu in 1 stap met de knop ‘Aanmaken en mailen’!
 • Ter voorbereiding van de elektronische facturatie, kan er vanaf nu een xml meegestuurd worden met de pdf factuur.
 • Een nieuwe extra frequentie werd toegevoegd bij de facturatiemethode met vast periodiek forfait. Naast de keuzes maand, kwartaal of jaar forfait, is er nu de keuze ‘Variabel’. Van zodra je variabel geselecteerd hebt, kan je de te factureren maanden selecteren.

 

Onderaannemersportaal

 
 • In het onderaannemersportaal heeft de onderaannemer nu ook de mogelijkheid om de werkelijke gepresteerde uren en de datum van de uitvoering aan te passen. 
 

Algemeen

 • Bij het afdrukken van een offerte/contract kan je vanaf nu kiezen indien de éénmalige opdrachten mee afgedrukt mogen worden of niet. Je hebt de keuze tussen:

– Alle éénmalige en terugkerende afspraken

– Enkel toekomstige éénmalige opdrachten en terugkerende afspraken

 • In alle plannings -en facturatieweergaves werden extra subcategorieën toegevoegd om de lijst van de te selecteren kolommen te structureren. 

 • Bij elke filter is een extra zoekfuntie toegevoegd. Dit om eenvoudiger te kunnen filteren en om het scrollen doorheen de lijst van filters te reduceren.

 • Excel export en import van werknemers en producten is mogelijk gemaakt. Klik rechtsboven in de weergave werknemers of producten op de blauwe knop ‘meer’ en selecteer exporteer of importeer werknemers. Zo wordt het mogelijk om op een vlotte manier wijzigingen aan te brengen voor producten en werknemers.

VERBETERINGEN

 

Planning

 • Vanaf nu wordt de planning telkens uitgezet voor de komende 12 maanden i.p.v. 6 maanden.
 • Je kan klikken op de werknemer of het voertuig in het planbord om naar de fiche van het middel te gaan.
 

Facturatie

 • Er zal geen betalingsherinnering meer klaarstaan wanneer het totale saldo van alle openstaande facturen positief is.
 • Op het dashboard wordt het gefactureerde bedrag excl. BTW vanaf nu ook vermeld.
 • Niet meer mogelijk om een creditnota op te maken met een datum eerder dan de laatste factuurdatum bij de setting “Factuurdatum laatste factuur binnen boekhouding”.
 •  Fouten bij het voorstellen van de factuurdatum bij gebruik van de instelling “Factuurdatum laatste factuur binnen boekhouding” in combinatie een afwijkend fiscaal jaar, werden gecorrigeerd.
 • De rechten voor gebruikers die geen facturatie zaken mogen zien werden aangepast. 
 • Extra filter ‘Klantencategorie‘ in de weergave betalingsherinneringen.
 • De vervaldatum van de factuur wijzigt mee bij het aanpassen van de factuurdatum.
 • De error bij het opmaken van de betalingsherinnering, zal niet meer onnodig voorkomen.
 • De export naar Octopus zal geen foutmelding meer geven bij de export van een klant met type VME en een ondernemingsnummer.

Algemeen

 • Bij rechten en machtigingen kan je een rol toekennen aan een gebruiker. Vanaf nu is het mogelijk om een bestaande rol te kopiëren.
 • Vanaf nu zal je steeds een nieuw middel kunnen aanmaken, ook al zijn je licenties voor nieuwe middelen op. Echter zal dit nieuw middel de status kan niet gepland worden krijgen. 
 • In het dashboard staan de verjaardagen vanaf nu chronologisch vermeld.
 • Een extra betalingstype ‘Overige’ werd toegevoegd.
 • Opmerkingen kunnen vanaf nu ook vermeld worden op de werkbon.
Scroll naar boven