Hoe kunnen we helpen?

Verlofrechten instellen voor meerdere werknemers

Indien je verlofrechten wenst toe te voegen of af te trekken voor meerdere werknemers in één keer, kan dit op onderstaande manier. 

– Ga naar de weergave Werknemers en selecteer de werknemers waarvoor je extra verlofrechten wenst toe te kennen of af te trekken

– Klik onderaan op Acties en Verlofrechten wijzigen

– Vul de verlofsoort in

– Selecteer de actie Verlofrechten toevoegen/aftrekken

– Vul het aantal uren verlof in dat je wenst extra toe te kennen of af te trekken voor de geselecteerde werknemers.

Positieve getallen worden toegevoegd. Bij onbestaande verlofrechten worden deze aangemaakt. Negatieve getallen worden afgetrokken van bestaande. Indien verlofrechten op 0 komen worden deze niet verwijderd

– Vul het jaartal in waarvoor deze extra/minder uren afwezigheid van toepassing zijn in het veld ‘Toepassen op’.

Scroll naar boven