Wettelijke vermelding

“BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”

Het is wettelijk verplicht om deze tekst te vermelden op een creditnota. Deze tekst kan worden toegevoegd op het factuurtemplate of als ‘Afsluitende tekst op de factuur’. Stel bv. in “Indien dit een creditnota betreft, is de BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”.

Klik hier voor meer uitleg hoe je deze tekst als afsluitende tekst op de factuur kan toevoegen.

Klik hier voor meer uitleg over hoe je een factuurtemplate aanpast.

Een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur en factuurdatum

Op de creditnota dient een verwijzing te staan naar de oorspronkelijke factuur en naar de factuurdatum. Dit kan door een tekstlijn toe te voegen op de creditnota met daarin het factuurnummer en de factuurdatum waarvoor een creditnota wordt opgemaakt.