Hoe kunnen we helpen?

Planning opvolgen

Controleer of er voor elke opdracht iets werd ingepland vanuit het overzicht ‘opdrachten’.

  • In de kolom ‘Percentage gepland/verwacht’ kan je via de groene balk in 1 oogopslag zien hoeveel % van de verwachtte duur al werd ingepland.

De berekening van het groene balkje bij het overzicht opdrachten gebeurt op basis van zowel duurtijd van alle aangemaakte planningen als duurtijd van alle planningen die nog niet zijn uitgevoerd ten opzichte van de duurtijd voor het verwachte aantal geplande uren.

  • Via de filters kan je gericht de niet of slechts gedeeltelijk ingeplande opdrachten opvolgen.

Vanuit het overzicht ‘Planningen goed te keuren’ en ‘Planningen goedgekeurd’ kan je nu filteren op

    • Uitvoeringsstatus
    • Registratie via
Scroll naar boven